Lokalizacja

Adres do korespondencji: 

“K.A.-dent” Anna Kapluk, Krzysztof Adamczak
ul. Poznańska 3
62-022 Rogalinek